ป้าย Plan-B

Name
ป้าย Plan-B

Building Type
Billboard

Colour
MA412
MA415

Year
2020

Construction บ.เอส.เค.ดีไซน์