หมู่บ้าน นันทวัน พระราม 9 – ศรีนครินทร์

Name
หมู่บ้าน นันทวัน พระราม 9 – ศรีนครินทร์

Building Type
Residential

Location / Country
กรุงเทพมหานคร

Colour
MA533G

Year
2020

Construction หจก.ทรัพย์งามแสง , บ.สยามการช่าง